“The master’s tools will never dismantle the master’s house.”

“The master's tools will never dismantle the master's house.” 1


Zondagavond 12 juli om 20.25u in de Appel in Amsterdam organiseerde het Black Renaissance Collectief een gesprek over de obstakels voor het afschaffen van racisme in al zijn facetten in Nederland.


We zullen het niet hebben over de vraag of “het huidige racisme debat Nederland uit elkaar drijft”. Dat is een stelling die de aandacht afleidt van waar het werkelijk over moet gaan; over racisme zelf.

Het debat rondom racisme veroorzaakt geen polarisatie, het maakt slechts het bestaande racisme zichtbaar. “Zoals een black light laat zien hoe smerig een ogenschijnlijk schone hotelkamer echt is. Kun je boos worden op het black light, maar je kunt ook die kamer eens schoonmaken.”2

Racisme is volgens artikel 1 van de grondwet verboden. En toch is het er. Waarom? En hoe kunnen we daarover spreken? Ons doel is niet om tot een oplossing te komen omdat we van mening zijn dat een systeem dat al meer dan 500 jaar is ingebed in ons bewustzijn niet in één avond veranderd kan worden.

Wij organiseren daarom een serie gesprekken waar we als uitgangspunt nemen dat we van elkaar kunnen leren. Het uitgangspunt is om met waardigheid over dit pijnlijke onderwerp te praten. En om samen de diepte in te duiken.

Tijdens deze avond gaan we proberen om de ruis rondom de term racisme weg te nemen en juist te kijken naar de structuren en houdingen die het afschaffen ervan bemoeilijken op institutioneel, systemisch en (inter)persoonlijk niveau. Hiervoor nodigen we een aantal gasten uit om samen en met het genodigde publiek in gesprek te gaan.

2   Floor Bakhuys