Catching Up in the Archive
Tafelgast: Dear Friend

Dear Friend is een maandelijkse publicatie in briefformaat over ontwerpgebeurtenissen, problemen en ideeën. De publicatie die via snail mail wordt verspreid, is een initiatief van Sandra Nuut en Ott Kagovere en wordt ondersteund door de afdeling Grafisch Ontwerp Estonian Academy of Arts. Sandra en Ott schonken de hele collectie Dear Friend aan de Appel Archive.