Catching Up in the Archive

Catching Up in the Archive is onderdeel van de langdurige samenwerking tussen de Appel en kunstenaar/onderzoeker Mariana Lanari. De tentoonstelling presenteert Lanari's lopend onderzoek naar archiefinfrastructuren en de bemiddeling tussen fysieke en digitale bibliotheken. De site-specifieke opstelling van het omvangrijke archief* van de Appel in de ruime Aula van Broedplaats Lely, zal de bezoeker aanzetten om het archief met frisse en alerte ogen te (her)ontdekken.

In Catching Up in the Archive zal een twee maanden durend openbaar programma plaatsvinden van lezingen, workshops en intieme archiefbijeenkomsten die dieper ingaan op het archief van de Appel en reflecteren op de actualiteit van digitale en fysieke kunst archieven als locaties voor kennisproductie. De tentoonstelling is ook de lancering van het implementatieproces van digitale technologieën door Archival Consciousness (Mariana Lanari, Remco van Bladel) in het archief van de Appel.

* het Archief van de Appel bestaat uit: 13.188 boeken, 3.043 tijdschriften, 469 video's en films, 266 audio-opnamen, 221 affiches, 191 kunstwerken, 113 artikelen en talloze foto's, officiële en persoonlijke documenten, gemaakt in samenwerking met 29.682 mensen, 945 collectieven en 4.134 instituten uit 68 landen.