Curatorial Programme
Curatorial Programme

Ieder jaar worden max. zes deelnemers geselecteerd door een jury van vooraanstaande cultuurbeoefenaars in het steeds veranderende artistieke veld. Ze worden opgenomen in een sterk netwerk van alumni en adviseurs, die de transformatie van de sociale dimensie van kunst voortzetten. Deelnemers van verschillende achtergronden of opleidingen worden aangemoedigd om hun knowhow en ervaring naar de tafel te brengen. Er wordt van hen verwacht dat ze bereid zijn om te leren – niet alleen van elkaar, maar ook van de uitgenodigde adviseurs en alumni die ze zullen ontmoeten.

Gedurende de laatste 27 jaar hebben de CP-alumni hun weg gevonden als leiders of oprichters van wereldbekende en lokaal verankerde initiatieven. Velen hebben grote stappen gezet als curatoren van belangrijke tentoonstellingen en biënnales, en als de artistieke directeuren van zowel de laatste als de aankomende editie van documenta. Het CP van de Appel wil nu een basis creëren voor een nieuwe generatie van culturele beoefenaars, die bondgenootschappen willen smeden met kunstenaars en de opbouwers van instituties en gemeenschappen. Op het spel staat de rol van kunst als plek voor ruimte en tijd voor het stellen van essentiële vragen – om te pauzeren, na te denken en zinvol deel te nemen aan processen van diepgaande sociale verandering. Het beschermen van een dergelijke tijd/ruimte voor een breder publiek vergt vindingrijkheid en organisatorische behendigheid. Het vraagt ook om verbeelding, inzicht en vreugde.

*De 27ste editie van de Appel’s Curatorial Programme (CP) vindt plaats van 10 januari tot 10 november 2022 (merk dat deze periode afwijkt van voorgaande CP jaren, die de schoolkalender volgden). Aanmelden was mogelijk van 1 februari t.e.m. 15 maart 2021. De Open Call voor de 28ste editie van het CP wordt begin 2022 gepubliceerd op onze website, nieuwsbrief en sociale media. Voor meer informatie kan je contact opnemen met CP Coördinator Liza Nijhuis.*

aanmeldingsprocedure

Gelieve gebruik te maken van het aanmeldingsformulier en de aanmelding naar CP Coördinator Liza Nijhuis te sturen vóór de deadline. Op basis van de ingediende documenten, worden ongeveer twaalf kandidaten geselecteerd voor een interview. Interviews met de jury vinden eind maart/begin april plaats. Daarna volgt de selectie van de uiteindelijke deelnemers.

Alleen volledige aanmeldingen worden in overweging genomen. Kandidaten die niet voor een interview geselecteerd worden, ontvangen hiervan een bericht via e-mail. Vanwege het grote aantal aanmeldingen, vindt er geen verdere correspondentie plaats m.b.t. de resultaten.

studiegeld

Het studiegeld voor het Curatorial Programme bedraagt 7.500 EUR.

Alle workshops, sessies, adviseurs, excursies en kosten in relatie met onderzoek naar curriculaire activiteiten, worden door de Appel gedekt. De Appel voorziet ook een budget voor de realisatie van het Einderesultaat (de vorm van deze publieke presentatie wordt collectief bepaald door de deelnemers).

visa & gezondheidszorg

Niet-Europese kandidaten moeten een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen (student visa). Meer informatie hierover kan gevonden worden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een tijdelijke verblijfsvergunning voor de volledige duur van het Curatorial Programme bedraagt 174 EUR. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning, moet de aanvrager over een maandelijks minimum inkomen van 870 EUR beschikken gedurende het verblijf in Nederland. Iedere persoon die in Nederland woont, is verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Dit kost ongeveer 110 EUR per maand.

huisvesting

Dagelijkse toegang tot Amsterdam is vereist voor de deelnemers aan het Curatorial Programme zolang het programma loopt. Om een woning in Amsterdam te waarborgen, adviseren we om rekening te houden met een budget van 700 tot 900 EUR per maand. Hoewel de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting bij de deelnemer ligt, kan de Coördinator altijd bijstaan met advies.

financiële steun

Deelnemers kunnen in aanmerking komen voor verschillende vormen van financiële steun om het studiegeld (en in sommige gevallen de huisvesting) te dekken.

We moedigen deelnemers aan zich te informeren over de specifieke mogelijkheden m.b.t regio of bepaalde noden.

Ook al kan de Appel geen stipendium aanbieden, staan we klaar om de verkozen deelnemers bij te staan met het vinden van financieringsmogelijkheden.

Voor hulp met het onderzoeken van private en overheidstoekenningen waarvoor je in aanmerking komt, kan je contact opnemen met CP Coördinator Liza Nijhuis.

de Appel’s Curatorial Programme wordt gesteund door de Stichting Hartwig Foundation.