Educatie

Het educatieprogramma van de Appel stimuleert verschillende manieren van leren en opent de dialoog tussen mensen, objecten en ideeën door non-hiërarchische structuren neer te zetten. Idealiter zijn deze leermethodes steeds in beweging en geven ze prioriteit aan het delen en samenwerken. Individuele programma’s maken veelal gebruik van verschillende leeromgevingen om nieuwe uitwisselingen te produceren, kritisch denken te stimuleren, en kennisproductie te bewerkstelligen via de hedendaagse kunst en cultuur.

Scholen en de buurt

Ontdek De Appel en haar tentoonstellingen door middel van workshops over poëzie, storytelling, beweging of dans. Elk van deze workshops, geleid door een kunstenaar, zijn direct gerelateerd aan de thema’s van het tentoonstellingsprogramma, en zijn bedoeld om kennisdeling over hedendaagse kunst en kritisch denken over de wereld van vandaag te stimuleren.

Onze specifieke locatie speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van onze educatie initiatieven, hierdoor werkt de Appel sinds een aantal jaar samen met deze scholen:

Scholen

Comenius Lyceum
Middelbare school 12-18 jaar

Huibersschool
Basisschool, 4-12 jaar

Kentalis/Signis school
Basisschool voor dove en slechthorende kinderen van 4-12 jaar

Ben je geïnteresseerd in een langdurige en duurzame samenwerking tussen jouw school en de Appel, dat leren via het artistiek proces voorop stelt? Neem dan contact op met educatie [​at​] deappel.nl.

de Buurt

Onze specifieke locatie heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze huidige educatie initiatieven. Daarom werkt de Appel sinds de afgelopen jaren samen met de volgende buurtorganisaties:

Textile studio De Draad

Het Anker

Ru Paré Community

The Beach

Vrouw en Vaart

Deelnemen